Biz-Promotion | Online Email Marketing
Όροι Χρήσης (Terms of Use)
 1. Εισαγωγή
  • Η εν λόγω συμφωνία γίνεται μεταξύ του χρήστη της πλατφόρμας Biz-Promotion και των παρόχων του Biz-Promotion και περιγράφει τους όρους χρήσης στους οποίους υπόκειται η χρήση της πλατφόρμας Biz-Promotion.
 2. Πρόσβαση & Υπηρεσίες
  • Με την εγγραφή σας στο site του Biz-Promotion έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας ανάλογα με πακέτο που αγοράσατε. Μπορείτε να αλλάξετε το επιλεγμένο πακέτο ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή εσείς θελήσετε. Οι διαχειριστές του Biz-Promotion διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, αναστείλουν ή και να διακόψουν στην πρόσβαση στον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή κριθεί αυτό απαραίτητο και για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και να διαγράψουν όλα τα δεδομένα που συνδέονται με τον λογαριασμό σας.
 3. Τιμές και Πληρωμή
  • Πριν την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, καθώς το Biz-Promotion θα σας χρεώσει ανάλογα με το πακέτο που επιλέξετε. Η πληρωμή γίνεται είτε μέσω PayPal (ακόμα και εάν δεν έχετε λογαριασμό στο PayPal, με χρήση της πιστωτική σας κάρτα), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα εάν κάνετε πληρωμή μέσω PayPal, ενώ στην περίπτωση της πληρωμής μέσω τραπέζης, η ενεργοποίηση θα λάβει χώρα μέσα σε λίγες ώρες αφότου μας ενημερώσετε για την διενεργηθείσα πληρωμή. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει μέσω του μηχανισμού διαχείρισης αιτημάτων που βρίσκεται στην "υποστήριξη" στο κυρίως μενού στην περιοχή των χρηστών και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κατάλληλα στοιχεία του παραστατικού της τράπεζας, ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των στοιχείων σας με τα στοιχεία της αντίστοιχης κατάθεσης. Οι τιμές των πακέτων που αναγράφονται είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον τρέχοντα Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο νόμος. Το Biz-Promotion διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών του χωρίς προειδοποίηση, με την υποχρέωση ανανέωσης του ως άνω τιμοκαταλόγου.
 4. Κανόνες συστήματος
  • Εγγραφόμενοι στο Biz-Promotion αποδέχεστε την δέσμευσή σας υπό τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την ορθή χρήση της πλατφόρμας. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών, οι οποίοι βρίσκονται στο παρόν παράρτημα καθώς και σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας, μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή σας από την πλατφόρμα. Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους κανόνες, που οφείλετε να τηρείτε:
   1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άλλο πέρα από εσάς (ο λογαριασμός είναι καθαρά ατομικός)
   2. Οι υπηρεσίες του Biz-Promotion δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μη νόμιμους σκοπούς (π.χ. διακίνηση πορνογραφικού ή προσβλητικού υλικού ή οποιοδήποτε άλλο που προωθεί ή ενθαρρύνει εγκληματικές ενέργειες)
   3. Τα emails των επαφών σας θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Ενοικιασμένες ή αγορασμένες λίστες δεν επιτρέπονται και αποτελεί λόγος άμεσης διαγραφής του λογαριασμού σας. Θα πρέπει όλες οι επαφές σας να είναι ενήμερες ότι θα παραλαμβάνουν ενημερωτικά emails από εσάς.
   4. Τα στοιχεία αποστολέα (Όνομα και email) του κάθε email που στέλνετε θα πρέπει να είναι έγκυρα.
   5. Τα μηνιαία πακέτα έχουν δημιουργηθεί για χρήση συγκεκριμένου αριθμού παραληπτών. Η συνεχή διαγραφή και εισαγωγή επαφών με σκοπό την αποστολή emails σε περισσότερους παραλήπτες από τον αριθμού του πακέτου σας δεν επιτρέπεται. Το μέγιστο μέγεθος του τελικού email δεν μπορεί να ξεπερνά τα 0.5MBs.
   6. Η συχνότητα αποστολής emails σε συγκεκριμένες λίστες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει κάποιο λογικό όριο, πάνω από το οποίο μπορεί η αλληλογραφία σας να θεωρηθεί ανεπιθύμητη προς τους παραλήπτες σας (για παράδειγμα αποστολή emails σε συγκεκριμένη λίστα 3 φορές την ημέρα).

   Η αποστολή των emails καθώς και οι κινήσεις των επαφών σας υπόκεινται συνεχώς σε έλεγχο, με σκοπό την ομαλή και σύμφωνη με τους κανόνες χρήση του συστήματος. Ενδείξεις περίεργες όπως πολλές διαγραφές ή επιστροφές (bounces) θεωρούνται ύποπτες, υποδηλώνοντας μη σύμφωνη προς τους κανόνες χρήση του συστήματος, για το λόγο αυτό και η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή σας από το σύστημα.
 5. Απαγορευμένο περιεχόμενο & απαγορευμένες αποστολές
  • Για την νόμιμη χρήση του συστήματος αλλά και για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής παραλαβής των emails από το σύστημα μας, δεν επιτρέπονται τα παρακάτω:
   - Ενοικιασμένες ή αγορασμένες λίστες
   - Αποστολή email χωρίς άδεια από τους παραλήπτες
   - Αποστολή διαφημιστικών emails για λογαριασμό τρίτων εταιριών στην ίδια συνεχώς λίστα επαφών.
   - Πορνογραφικό ή σεξουαλικό υλικό
   - Απαγορευμένες ουσίες και γενικά απαγορευμένα προϊόντα κάθε φύσεως
   - Φάρμακα, online πώληση φαρμάκων
   - Προσφορές για δάνεια
   - Προώθηση τυχερών παιχνιδιών και γενικά οτιδήποτε υπόσχετε γρήγορο και εύκολο κέρδος
 6. Αναβάθμιση λογαριασμού
  • Η αναβάθμιση του λογαριασμού/πακέτου ενός χρήστη γίνεται από το "Προφίλ/Επιλογή Πακέτου" στο κυρίως μενού στην περιοχή των χρηστών. Εάν κάποιος χρήστης αναβαθμίσει το λογαριασμό του, μεταπηδώντας από ένα πακέτο σε κάποιο άλλο της επιλογής του, ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης του προηγούμενου πακέτου, μεταφέρεται στο νέο πακέτο, αφού ληφθεί υπόψη η αντιστοιχία των δύο πακέτων αυτών.
 7. Ακύρωση συνδρομής
  • Μπορείτε να ακυρώσετε την συνδρομή στο Biz-Promotion, ακόμη και πριν τη λήξη αυτής, και να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας από τη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, στέλνοντας το αίτημα σας μέσω του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στην περιοχή των χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων αναλογικά με τον χρόνο μη αξιοποίησης των υπηρεσιών του Biz-Promotion. Μετά τη λήξη του πακέτου σας και σε περίπτωση μη ανανέωσης, όλα τα δεδομένα σας (προσωπικά στοιχεία, λίστες επαφών, καμπάνιες, newsletters, στατιστικά) διατηρούνται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, μετά το πέρας του οποίου και διαγράφονται (οι υπηρεσίες του Biz-Promotion φυσικά παύουν να είναι διαθέσιμες με τη λήξη του πακέτου σας). Λίγες μέρες πριν την αυτόματη λήξη της συνδρομής σας, καθώς και λίγες μέρες πριν την οριστική διαγραφή του λογαριασμού και όλων των δεδομένων που συνδέονται με αυτόν, λαμβάνετε ενημερωτικό e-mail.
 8. Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα (Ονοματεπώνυμο και email αποστολέα, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δώσετε εσείς, στα emails που αποστέλλετε) είναι προσβάσιμα μόνο από εσάς και από τους εκάστοτε παραλήπτες των μηνύματων σας. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία των επαφών σας, οι καμπάνιες, τα newsletters και όλα τα άλλα δεδομένα που αποθηκεύετε στη βάση δεδομένων του συστήματος είναι προσβάσιμα μόνο από εσάς και δεν επικοινωνούνται σε τρίτους. Ωστόσο, οι διαχειριστές του Biz-Promotion, ενδέχεται να παρακολουθούν τα δεδομένα και τις επικοινωνίες σας. Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο για εσωτερική χρήση, με σκοπό την παροχή υποστήριξης στον λογαριασμό σας, καθώς και την διασφάλιση τήρησης της πολιτικής για την ορθή και νόμιμη χρήση του συστήματος.
 9. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας
  • Η χρήση του Biz-Promotion σας δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματός, όμως το λειτουργικό και τεχνικό μέρος του συστήματός παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησίας του παρόχου του συστήματος. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Biz-Promotion ανήκουν αποκλειστικά στους παρόχους της υπηρεσίας αυτής και περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο τεχνικό τμήμα (computer software), τα σχετικά εγχειρίδια, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη, το όνομα του συστήματός, καθώς και επιμέρους χαρακτηριστικά που ολοκληρώνουν τη δομή του συστήματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του συστήματος, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, χωρίς την άδειά του παρόχου του συστήματος. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, αναπαραγωγή, μετάφραση, διανομή, αποκρυπτογράφηση, οποιουδήποτε τμήματος του συστήματος.
 10. Περιορισμός της Ευθύνης
  • Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα του Biz-Promotion αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που απορρέει από τη χρήση του συστήματος., η οποία γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Οι πάροχοι του συστήματος αποποιούνται κάθε ευθύνη προς εσάς ή τρίτους για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συνεπαγόμενη ποινική ζημία ή απώλεια μπορεί να υποστείτε/υποστούν σε σχέση με τη χρήση του συστήματος ή από τα δεδομένα ή κάποιο υλικό που μεταδίδεται μέσω του συστήματος.
 11. Αποζημίωση
  • Θα πρέπει να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε από και έναντι οποιασδήποτε και όλων των αξιώσεων, διαδικασίες, ζημίες, τραυματισμούς, υποχρεώσεις, απώλειες, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων), σχετικά με τυχόν πράξεις από εσάς ή τα υλικά ή πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από σας σε σχέση με το Biz-Promotion, οδηγώντας εν όλω ή εν μέρει τους ισχυρισμούς εναντίον μας ή το σύστημά μας από άλλους συνδρομητές ή τρίτους, ανεξάρτητα από τον τύπο της απαίτησης ή της φύσης της αιτίας της αγωγής.
 12. Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων
  • Με την αποδοχή των όρων χρήσης, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται το κόστος της εκάστοτε υπηρεσίας που επιλέγει σύμφωνα με τον υπάρχον τιμοκατάλογο που είναι δημοσιευμένος στη ιστοσελίδα. Δεν παρέχονται πιστώσεις ή επιστροφές για την εγγραφή στις υπηρεσίες μας. Παρέχεται όμως μια δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή 30 ημερών για όλες τις υπηρεσίες που σας επιτρέπει η πλατφόρμα να δοκιμάσετε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά πακέτου υπηρεσιών. Η χρέωση όλου του ποσού γίνεται τη στιγμή της αγοράς, επομένως δεν έχουμε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και μπορείτε κατά το τέλος της συνδρομή σας, να αποφασίσετε αν θα ανανεώσετε την τελευταία ή όχι. Ο πελάτης αποδέχεται επίσης το γεγονός ότι η ιστοσελίδα μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας για μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας τεχνικών λόγων, δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να αξιώσει κάποια αποζημίωση για το χρονικό αυτό διάστημα, ούτε να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.
 13. Υποστήριξη
  • Η υποστήριξη του Biz-Promotion καλύπτει κοινά θέματα λογισμικού όπως ερωτήσεις πάνω στις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους, στα βασικά ζητήματα χρήσης και στα σφάλματα του λογισμικού. Η υπηρεσία υποστήριξης γίνεται μέσου διαδικτύου και δεν περιλαμβάνεται τηλεφωνική υποστήριξη. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο κατάχρηση της υπηρεσίας υποστήριξης από τους πελάτες εις βάρος των εκπροσώπων του συστήματος υποστήριξής μας.
 14. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας την εκάστοτε κάθε φορά τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην οικεία σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και μετά από την ανάρτηση μίας τέτοιας ανακοίνωσης συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.
 15. Αναγνώριση
  • Η παρούσα συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς (χρήστη της πλατφόρμας του Biz-Promotion) και εμάς (παρόχους της πλατφόρμας) σχετικά με τη χρήση των on-line υπηρεσιών που σας προσφέρονται και υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε προηγούμενη δήλωσης. Με τη εγγραφή σας στην πλατφόρμα του Biz-Promotion δεσμέυεστε από την παρούσα συμφωνία.
 16. Παράβαση των όρων χρήσης
  • Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία των παρόχων του Biz-Promotion. Η μη ενάσκηση από την πλευρά των παρόχων του Biz-Promotion των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματά τους αυτά. Ρητά οι πάροχοι του Biz-Promotion επιφυλάσσονται του δικαιώματος να επιβάλλουν την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Όροι χρήσης

Υπηρεσίες

Πακέτα

Επικοινωνία

Site map

Copyright biz-promotion 2011, all rights reserved Designed and Developed by S&I Engineering