Γιατί κάποια email χαρακτηρίζονται ως spam? Τι σημαίνει όταν ένα email χαρακτηριστεί έτσι?

Τι είναι spam?

Η έννοια του spam ταυτίζεται με την έννοια των ανεπιθύμητων, άσχετων ή ενοχλητικών email και συνήθως είναι αποτέλεσμα μαζικής αποστολή.

Ο όρος spam προέρχεται από το εμπορικό όνομα αμερικανικού προϊόντος κρέατος σε κονσέρβα στη δεκαετία του 1960 το οποίο εισαγόταν στη Μεγάλη Βρετανία σε μεγάλες ποσότητες. Το 1970, οι Μόντυ Πάιθονς έγραψαν το σκετς spam ως μέρος της εκπομπής «Το ιπτάμενο τσίρκο των Μόντυ Πάιθονς» όπου μια ομάδα Βίκινγκς επαναλάμβαναν δυνατά ένα τραγούδι με μόνα λόγια το «spam spam spam…ωραίο spam…εξαίρετο spam».

Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1980 οι εταιρείες αποστολής τέτοιων μηνυμάτων τα ονόμαζαν SPAM ως ακρωνύμιο του Sales Promotion and Marketing (Προώθηση Πωλήσεων και Marketing). Αργότερα η χρήση του επεκτάθηκε και το 1998 το New Oxford Dictionary of English το περιέλαβε με την έννοια των «ασχέτων ή μη αποδεκτών μηνυμάτων που στέλνονται στο Internet σε μεγάλο αριθμό ομάδων χρηστών».

Ένα email μπορεί να χαρακτηριστεί ως spam από τους ISPs (Internet Service Providers π.χ. Yahoo, Gmail, κ.λπ.) για ποικίλους λόγους. Emails παραδείγματος χάριν που προέρχεται από κάποια IP η οποία βρίσκεται σε κάποια λίστα τύπου RBL (Real Time Black Hole Lists) ή που δεν ικανοποιούν τα διεθνή standards για την υπηρεσία e-mail, όπως π.χ. δεν έχουν έγκυρες επικεφαλίδες (mail Headers) είναι πολύ πιθανόν να χαρακτηριστούν ως spam και να οδηγηθούν στο φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Από την άλλη κάθε ISPs χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές φιλτραρίσματος των spam και κάποια από αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρά ή να χρησιμοποιούν συνδυαστικούς αλγόριθμους βασιζόμενους σε πιθανότητες. Πολλοί μάλιστα ISPs στην προσπάθεια τους να προστατέψουν τους χρήστες τους εφαρμόζουν πολύ αυστηρούς κανόνες anti-spam με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζουν ως spam και email τα οποία σύμφωνα με τους παραλήπτες τους δεν είναι spam.

Σχολιάστε